A.D.I. CONSULT

KOMPLEXNÉ SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA

Accounting
Remote Accounting Finance Jobs. Online Accounting Solution. Candid portrait of female accountant
A.D.I CONSULT

KOMPLEXNÉ SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA

V roku 2007 sme splnili podmienky Projektu certifikácie profesie účtovník v Slovenskej komore certifikovaných účtovníkov. Základným cieľom spoločnosti je poskytovanie služieb klientom na takej úrovni a v takom rozsahu, aby neboli zaťažovaný ekonomickými, účtovnými, daňovými a právnymi zmenami a mohli sa plne venovať svojej podnikateľskej činnosti.

NAŠE POSLANIE

Našim poslaním je poskytnúť klientom najvyššiu kvalitu práce za prijateľných cenových podmienok.

A.D.I. CONSULT

SLUŽBY

ÚČTOVNÍCTVO

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

DAŇOVÁ AGENDA

DAŇOVÉ PRIZNANIA

VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ FYZICKÝCH  OSÔB A PRÁVNICKÝCH OSÔB

SPRÁVA REGISTRATÚRY

VYHOTOVENIE REGISTRATÚRNEHO PORIADKU A PLÁNU

USPORIADANIE EXISTUJÚCEJ  REGISTRATÚRY

NÁSLEDNÁ STAROSTLIVOSŤ O REGISTRATÚRU

PERSONALISTIKA A MZDY

KOMPLEXNÉ SPRACOVANIE PERSONALISTIKY A MZDOVEJ AGENDY

SPRÁVA REGISTRATÚRY

VYHOTOVENIE REGISTRATÚRNEHO PORIADKU A PLÁNU

Poradenstvo pri vyhotovení registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu podľa potrieb organizácie a ich uvedenie do praxe

zabezpečenie odborného výkladu všeobecne záväzných predpisov pre oblasť archívnictva a správy registratúry

poradenská služba na získanie vedomostí o tradičnom spôsobe správy registratúry ako aj súčasných trendoch v oblasti automatizácie tejto činnosti

zastupovanie organizácie pri predložení registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu na posúdenie a schválenie Ministerstvom vnútra SR

USPORIADANIE EXISTUJÚCEJ REGISTRATÚRY

Prvotné podrobné vytriedenie a systematické uloženie registratúrnych záznamov

označenie a zaradenie registratúrnych záznamov podľa vecných skupín, skartačného znaku a lehoty uloženia

realizácia skartačného konania

vypracovanie preberacích zoznamov písomností skupiny „A“

spolupráca s príslušným štátnym archívom

zavedenie automatizovaného systému registratúry

NÁSLEDNÁ STAROSTLIVOSŤ O REGISTRATÚRU

Každoročné evidovanie, vyraďovanie a ukladanie registratúrnych záznamov

 

A.D.I. CONSULT

S nami to zvládnete ľavou zadnou!